1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(43)'2015
  5. Елементи історизму як один із чинників формування навчальної мотивації студентів дистанційної форми навчання

Елементи історизму як один із чинників формування навчальної мотивації студентів дистанційної форми навчання

С.М. Шевченко
УДК 378
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглядається проблема формування навчальної мотивації студентів технічного університету дистанційної форми навчання. Спираючись на дослідження в психолого-педагогічній літературі, проаналізовані різні підходи до визначення мотиваційної сфери студентів, які навчаються дистанційно. У дослідженні використано дані анкетного опитування студентів з метою визначення домінуючих у них навчальних мотивів. Обґрунтовано актуальність та доцільність впровадження елементів історизму у процес вивчення дисциплін для формування позитивної навчальної мотивації студентів. Розкрито деякі форми елементів історизму, які мають право на існування в дистанційному навчанні. Представлено шляхи впровадження принципу історизму у дистанційний навчальний процес. Доведено, що використання історичних відомостей при вивченні дисциплін у технічному університеті сприяє розширенню світогляду студентів, формує загальну культуру, пробуджує інтерес до навчання.


Ключові слова: дистанційне навчання; технічний університет; навчальна мотивація; навчальні мотиви студентів дистанційної форми навчання; принцип історизму; елементи історизму; шляхи реалізації принципу історизму у дистанційному навчанні
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Шевченко С.М. Елементи історизму як один із чинників формування навчальної мотивації студентів дистанційної форми навчання. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2015. № 2(43). С. 203-206.