1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(44)'2015
  5. Теоретичне дослідження виробництва авіаційних полімерних трубопроводів

Теоретичне дослідження виробництва авіаційних полімерних трубопроводів

С.В. Копилов
Анотації на мовах:

У статті представлені результати дослідження виробництва полімерних трубопроводів. Такі трубопроводи використовуються в сучасних військових літаках. Такого роду дослідження є складним завданням. Складність полягає в точному визначенні дотичних напружень у виробництві таких трубопроводів оскільки дотичні напруження впливають на руйнування трубопроводів в процесі їх експлуатації.
Ключові слова: рідини, трубопроводи, лазер