1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(44)'2015
  5. Ротативна машина для визначення аеродинамічних характеристик екранопланів

Ротативна машина для визначення аеродинамічних характеристик екранопланів

Є.О. Українець
Анотації на мовах:

Обґрунтовані варіанти ротативної машини для визначення аеродинамічних характеристик екранопланів. Показано,що визначення аеродинамічних характеристик екранопланів в аеродинамічних трубах вимагає великих енергетичних потужностей, високої кваліфікації дослідника, при цьому методики проведення модельного експерименту з поверхнями екрану мають обмеження. Зроблено висновок, що зниження витрат на модельний експеримент, врахування хвильового екрану можуть бути досягнуті використанням ротативної машини.
Ключові слова: ротативна машина, аеродинамічна труба, аеродинамічні характеристики, модельний експеримент, поверхня екрану