1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(44)'2015
  5. Математична модель інформаційного ресурсу на кордоні транспортної мережі

Математична модель інформаційного ресурсу на кордоні транспортної мережі

Ю.І. Лосєв, С.І. Шматков, К.М. Руккас, Олоту Олуватосин Давид, Ю.М. Малишко
Анотації на мовах:

У статті розробляється модель інформаційного ресурсу на кордоні транспортної мережі, яка дозволяє виявити керовані ресурси і параметри, і визначити їх вплив на основні характеристики транспортної мережі. Вона дозволяє оптимізувати довжину всіх полів кадру, враховуючи вплив процесу синхронізації. Вона уточнює рішення задачі узгодження інформаційної спроможності джерела і пропускної здатності транспортної мережі.
Ключові слова: транспортна мережа, математична модель, управління перевантаженнями, доступ до мережі