1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(44)'2015
  5. Метрики для прийняття рішень щодо передачі обслуговування в гетерогенних бездротових мережах мобільних комунікаційних пристроїв

Метрики для прийняття рішень щодо передачі обслуговування в гетерогенних бездротових мережах мобільних комунікаційних пристроїв

І.Б. Туркін, Д.С. Ігнатьєв
Анотації на мовах:

Розглянуто сучасні напрями розвитку бездротових мереж та мобільного зв'язку. Показано, що нові напрямки програмно-обумовленого та когнітивного радіо вимагають формування системи метрик для прийняття рішень про маршрут, або передачу обслуговування в гетерогенних бездротових мережах мобільних комунікаційних пристроїв. Виділено 2 класу таких метрик, що характеризують витрати ресурсів для функціонування бездротової мережі і значення показників якості обслуговування. Сформульовано висновок про необхідність комплексного врахування всіх перерахованих метрик.
Ключові слова: бездротова мережа, когнітивне радіо, метрика, мобільний комунікаційний пристрій, програмно-обумовлена радіосистема, точка доступу