1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(126)'2015
  5. Дослідження ефективності застосування синтезованих композиційних матеріалів для захисту від електромагнітного випромінювання на надвисоких частотах

Дослідження ефективності застосування синтезованих композиційних матеріалів для захисту від електромагнітного випромінювання на надвисоких частотах

З.В. Барсова
Анотації на мовах:

Досліджено електрофізичні, механічні й захисні властивості синтезованих за розробленою автором технологією композиційних матеріалів на основі гексафериту та алюмінатів барію, одержаних методом спікання при температурі 1300-1350°С. Показано, що отримані композиційні матеріали мають в'яжучі властивості, характеризуються високою коерцитивною силою до 6000 – 6500 Е та границею міцності на стиск до 75 – 85 МПа після 7 діб. Встановлено, що синтезовані композиційні матеріали мають достатні магнітні та міцнісні властивості, і забезпечують ефективний захист біологічних і технічних об'єктів від електромагнітного випромінювання в діапазоні частот 70 – 90 ГГц, послабляючи його в середньому на 26 дБ.
Ключові слова: надвисокі частоти, електромагнітне випромінювання, перспективні матеріали, захист