1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(126)'2015
  5. Рішення задачі керування з прогнозуючою моделлю на основі багатошарового персептрону, що еволюціонує

Рішення задачі керування з прогнозуючою моделлю на основі багатошарового персептрону, що еволюціонує

О.О. Безсонов
Анотації на мовах:

Стаття присвячена розробці методу керування нелінійними об'єктами за допомогою багатошарового персептрону, що еволюціонує. Багатошаровий персептрон застосовується для побудови нелінійної моделі об'єкта, яка згодом використовується для рекурсивного передбачення поведінки об'єкта в системі керування з прогнозуючою моделлю. Для навчання нейронної мережі пропонується застосування генетичного алгоритму, що дозволяє значно прискорити процес навчання. Наводяться результати імітаційного моделювання, що підтверджують ефективність запропонованого методу керування.
Ключові слова: прогнозуюча модель, генетичний алгоритм, багатошаровий персептрон