1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(126)'2015
  5. СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДОМ ESPRIT ПРИ ПОПЕРЕДНІЙ ОБРОБЦІ ДАНИХ МЕТОДОМ SSA

СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДОМ ESPRIT ПРИ ПОПЕРЕДНІЙ ОБРОБЦІ ДАНИХ МЕТОДОМ SSA

В.І. Василишин
Анотації на мовах:

У статті розглядається задача підвищення ефективності спектрального аналізу спостерігаємих на фоні шуму сигналів методом ESPRIT при попередній обробці даних з використанням методу SSA (його модифікації). Представлені результати імітаційного моделювання, що підтверджують підвищення ефективності спектрального аналізу методом ESPRIT при використанні методу SSA та його модифікації.
Ключові слова: зменшення шуму в спостереженні, власні значення, власні вектори, сингулярні значення, сингулярні вектори, мала вибірка, метод ESPRIT, метод SSA, розмір сегмента