1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(126)'2015
  5. Методи поліпшення продуктивності процедури порівняння ознак при розпізнаванні зображень символів

Методи поліпшення продуктивності процедури порівняння ознак при розпізнаванні зображень символів

О.В. Гороховатський
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано метод порівняння лінійних описів об'єктів на зображенні. Опис будується на основі інтерпретації структурних зв'язків елементів об'єкта і має стійкість до змін масштабу і зміщень об'єкта. Розглянуто методи поліпшення продуктивності порівняння вхідного набору описів зображень з усіма описами еталонних зображень. За допомогою комп'ютерного моделювання показано, що запропоновані модифікації порівняння ознак дозволяють досягти прискорення процедури розпізнавання до 60%.


Ключові слова: лінійний опис, блок, стан, порівняння описів, фільтрація, кешування