1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(126)'2015
  5. Математична модель вихрового сліду у двухмірній постановці завдання

Математична модель вихрового сліду у двухмірній постановці завдання

О.В. Соловйов, С.М. Єрьоменко, П.В. Прусак, В.В. Соколова
Анотації на мовах:

Представлено підхід до математичного моделювання вихрового сліду за тілами задовільної форми в нелінійній нестаціонарній постановці завдання для випадку двомірної течії. Показана математична коректність представленої методики розрахунку.
Ключові слова: вихровий слід, математична модель, метод дискретних вихорів, двомірна постановка завдання