1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(126)'2015
  5. Методика розрахунку інформаційної цінності нечітких контрольованих параметрів в задачі диференціальної діагностики станів

Методика розрахунку інформаційної цінності нечітких контрольованих параметрів в задачі диференціальної діагностики станів

Н.В. Фіщукова, Т.І. Каткова, Я.В. Святкін
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянута задача вибору раціонального набору контрольованих параметрів при розробці діагностичних експертних систем. Для її вирішення введений критерій оцінки інформаційної цінності контрольованого параметра в задачі диференціальної діагностики. Запропонована методика розрахунку чисельного значення критерію. Отримані оцінки можуть бути використані для корекції набору контрольованих параметрів. Приведений приклад розрахунку для окремого випадку гауссових умовних щільностей розподілу випадкових значень параметра.


Ключові слова: експертні системи, контрольований параметр, інформаційна цінність