1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(126)'2015
  5. Попередня обробка інформації апаратури споживачів глобальної навігаційної супутникової системи GPS у форматі RINEX 2.10

Попередня обробка інформації апаратури споживачів глобальної навігаційної супутникової системи GPS у форматі RINEX 2.10

Е.М. Хомяков, В.М. Медведев
Анотації на мовах:

Розглядається задача попередньої обробки файлів спостережень і навігаційної інформації у форматі RINEX 2.10. Використовується поліноміальна обробка даних на повному інтервалі часу спостереження і на вікні, що рухається, фіксованого розміру. Пропонується результати обробки представляти у форматі GMF (General Меаsurемеnt's Format). Обговорюються особливості програми RNXParser. Дається приклад її застосування.
Ключові слова: попередня обробка, RINEX 2.10 формат, формат GMF