1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(126)'2015
  5. Метод дешифрування аерознімків на основі ознакового простору

Метод дешифрування аерознімків на основі ознакового простору

О.І. Тимочко, С.А. Олізаренко, О.Ю. Лавров
Анотації на мовах:

Сформульований метод дешифрування аерознімків, що забезпечує обробку неоднозначних, неповних, суперечливих даних і знань. Основу методу складає двох- або триступінчате дешифрування аерознімків. Спочатку розпізнаються ознаки, потім – елементи об'єкту, потім – сам об'єкт. Визначені ознаки, що найбільшою мірою впливають на процес дешифрування. Введена класифікація ознак – прямі і непрямі, затверджувальні і спростувальні, спостережувані і неспостережувані. Введені в розгляд області толерантності – впевненої (невпевненої) можливості (неможливості). Визначена восьмизначна шкала оцінки.
Ключові слова: дешифрування, ознака, елемент об'єкту дешифрування, об'єкт дешифрування, восьмизначна шкала оцінки, невизначеність, знання