1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(126)'2015
  5. Розробка математичної моделі процесу діагностики помилок спецпроцесора обробки інформації, що функціонує на основі кодів модулярної системи числення

Розробка математичної моделі процесу діагностики помилок спецпроцесора обробки інформації, що функціонує на основі кодів модулярної системи числення

В.І. Барсов, Є.О. Сотник, О.О. Контилева
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто відомі моделі процесу діагностики помилок СПОІ функціонуючого в МСС, які, зважаючи на низку недоліків, не здатні задовольнити вимоги до його ефективності. Запропоновано математичну модель, яка ґрунтується на паралельній корекції цифр з основ, що входять до первісної альтернативної сукупності. Дана модель не містить недоліків відомих аналогів і здатна стати основою для створення ефективної системи діагностики помилок СПОІ в динаміці обчислювального процесу.


Ключові слова: модулярна система числення, альтернативна сукупність, стягування альтернативних сукупностей, прийняття гіпотези про помилкову основу, паралельна корекція