1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(126)'2015
  5. Суміщене в часі додавання 50-ти цілих позитивних чисел в рекурентній системі числення

Суміщене в часі додавання 50-ти цілих позитивних чисел в рекурентній системі числення

І.М. Федотова-Півень
Анотації на мовах:

В статті в рамках програмної моделі розглянуто порівняння швидкодій суміщеного в часі додавання 50-ти цілих додатних 16-розрядних чисел в лінійній надлишковій рекурентній системі числення третього порядку з алфавітом {0, 1}, утвореної рекурентним співвідношенням Bn=Bn-1+3Bn-3+2Bn-4 з початковими значеннями 1 1 1 1 2 4 8 і почергового додавання 50-ти цілих додатних 16-розрядных двійкових чисел за стандартним алгоритмом Уолеса. З роботи програмної моделі слідує, що суміщене в часі додавання 50-ти 16-розрядних цілих додатних чисел у вказаній рекурентній системі числения виконується в 8,6 рази швидше і вимагає в 7,3 раз менше комірок пам’яті для зберігання проміжних результатів обчислень, ніж послідовне додавання за класичним алгоритмом Уолеса.
Ключові слова: надлишковість, структурно-блочні коди, рекурентні системи числення, суміщене в часі багатооперандне додавання, вертикальні розрядні зрізи