1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(126)'2015
  5. Використання логоперіодичних антен в активних засобах захисту інформації від витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань

Використання логоперіодичних антен в активних засобах захисту інформації від витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань

С.В. Пшеничних, М.О. Гончар
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядається можливість використання логоперіодічних антен в активних засобах захисту інформації від витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань. Наводяться розрахунки радіуса санітарно-захисної зони. Розглядаються питання оптимізації вибору параметрів і просторової орієнтації випромінюючої логоперіодичної антени.


Ключові слова: побічні електромагнітні випромінювання, генератор просторового зашумлення, біологічний вплив електромагнітних полів, логоперіодична антена, діаграма спрямованості