1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(126)'2015
  5. Структурно-функціональний синтез розподілених сервісних cloud платформ за критеріями доступності сервісів та продуктивності системи

Структурно-функціональний синтез розподілених сервісних cloud платформ за критеріями доступності сервісів та продуктивності системи

І.В. Демидов, Б.М. Стрихалюк, О.М. Шпур, Мухамед Мехді Ель Хатрі, Ю.В. Климаш
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі запропоновано критерії та обмеження для синтезу розподілених сервісних платформ на основі хмаринкових сервісно-орієнтованих архітектур за сервісною доступністю та показником системної продуктивності шляхом розв’язання кількох взаємопов’язаних імовірнісних задач. Запропонований метод синтезу дозволяє враховувати тип сервісного навантаження, поданий у статистико-аналітичній формі для кожного комплексного сервісу, який потребує реалізації в рамках сервісної платформи, що синтезується, шляхом підбору структури її віртуальних машин комбінацією елементарних сервісних компонентів згідно заданої функціональності найбільш оптимальним чином.


Ключові слова: SDP, структурно-функціональний синтез, хмарні обчислення, розподілені сервісно-орієнтовані платформи