1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(126)'2015
  5. Теоретичне дослідження високочастотної гіпертермії

Теоретичне дослідження високочастотної гіпертермії

І.В. Олейник, Л.А. Поспєлов, О.І. Соловйова
Анотації на мовах:

Викладений новий математичний апарат теорії високочастотних полів, що випромінюються полоскової антеною, навантаженою електрично високоміцною керамікою. Запропоновані і досліджені граничні умови для напруженості електричного поля на кордоні кераміки і сильно диссипативного середовища, що імітує тіло пацієнта. Досліджені електромагнітні хвилі, що поширюються в тілі пацієнта, після проходження ними кераміки.
Ключові слова: електромагнітне поле, електроди-аплікатори, діелектрична проникність, оптимізований алгоритм, адаптація