1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(126)'2015
  5. Управління розвитком інфекційних захворювань

Управління розвитком інфекційних захворювань

І.Г. Перова, О.І. Хлудєєва
Анотації на мовах:

Розглянутий процес функціонування імунної системи для оцінки і прогнозу протікання інфекційних захворювань. На основі математичної моделі інфекційного захворювання побудована модель, адаптована для розрахунку її компонентів за допомогою програмних засобів, що дозволить спростити процес підбору оптимального лікування, а також прогнозувати динаміку розвитку захворювання.
Ключові слова: імунна система, інфекційний процес, математична модель, протікання інфекційних захворювань