1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(126)'2015
  5. Порівняльна оцінка альтернативних технологій формування команди проекту

Порівняльна оцінка альтернативних технологій формування команди проекту

І.О. Гончар, О.І. Шостак, О.О. Лисенко
Анотації на мовах:

У статті розглянуті питання кількісної оцінки ефективності технологій формування команди проекту за допомогою апарату факторного моделювання, який базується на використанні статистичних даних. Для формування статистичних даних використовуються або одночасні, або різночасні спостереження. У першому випадку факторна модель виходить універсальною, у другому – вузькоспеціалізованою. Технології формування універсального і вузькоспеціалізованого складів команди проекту порівнюються за критерієм мінімізації загальних витрат фінансових коштів, необхідних для реалізації проекту.
Ключові слова: технологія формування команди проекту, факторне моделювання, регресійний і кореляційний аналіз, універсальна і вузькоспеціалізована команда проекту, ефективність реалізації проекту