1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(126)'2015
  5. Підвищення ефективності господарської діяльності проектних організацій за рахунок автоматизації бізнес-процесів

Підвищення ефективності господарської діяльності проектних організацій за рахунок автоматизації бізнес-процесів

С. В Петренко, А.В. Артьомова
Анотації на мовах:

Надана методика оцінювання ефективності. Вивчені і проаналізовані показники і критерії оцінки ефективності управління системою підприємства. Розглянуто питання необхідності автоматизації бізнес-процесів для підвищення ефективності господарської діяльності проектних організацій. Обґрунтовано необхідність впровадження комплексної автоматизованої системи для управління бізнес-процесами проектної організації. Представлена модель розвитку проекту, яка забезпечує ефективне управління проектом. Проаналізовано методи щодо їх відповідності зазначеним критеріям.
Ключові слова: управління проектами, ефективність, методика, критерії, показники