1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(126)'2015
  5. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У ВУЗІ ІГРОВИМИ МЕТОДАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ IT-ТЕХНОЛОГІЙ

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У ВУЗІ ІГРОВИМИ МЕТОДАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ IT-ТЕХНОЛОГІЙ

О.І. Морозова
Анотації на мовах:

У статті показані особливості організації процесу навчання у вузі ігровими методами з використанням IT-технологій. Розглянуто завдання створення такого підходу до навчання, який би враховував індивідуальні особливості студента і міг його мотивувати до самостійного вивчення навчального матеріалу. Для вирішення даної задачі в роботі пропонується використання інформаційно-комунікаційних технологій, а також методики самостійного навчання в ігровій формі. Також пропонується використання імітаційного моделювання для наочного демонстрування поведінки студентів при самостійному вивченні дисципліни.
Ключові слова: IT-технологія, навчання, засоби мультимедіа, слайд-лекція, самовдосконалення, експеримент, імітаційне моделювання