1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(127)'2015
  5. Гносеологічні корені «кризи» в сучасній метрології на пострадянському просторі

Гносеологічні корені «кризи» в сучасній метрології на пострадянському просторі

В.П. Чалий, С.Ф. Чалий
Системи обробки інформації. — 2015. — № 2(127). С. 13-16.
УДК 389.62.1:53.088
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Проблему вимірювання як складного, багатогранного та діалектично суперечливого процесу кількісного пізнання оточуючого світу, розглянуто в історично - філософському плані на тлі суб’єктно-об’єктних відносин. Показано, що криза в сучасній метрології, яка існує в країнах на пострадянському просторі, має гносеологічні корені і стосується не тільки інструментального блока наукового методу пізнання, але зачіпає також світоглядні установки і нормативно-методологічні принципи. Цим можна пояснити категоричне несприйняття нового підходу до вимірювання – концепції непевності* (або концепції GUM) окремими метрологами країн СНД, вихованими на філософії радянського зразка. Концепція GUM являє собою, фактично, нову парадигму метрології; вона повністю впроваджена в практику на Заході. Криза, як період формування і усвідомлення нової парадигми метрології на пострадянському просторі, продовжується.


Ключові слова: вимірювання, метрологія, концепція непевності, філософія, гносеологія, істинне значення, поняття, термін
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Чалий В.П., Чалий С.Ф. Гносеологічні корені «кризи» в сучасній метрології на пострадянському просторі. Системи обробки інформації. 2015. № 2(127). С. 13-16.

Whoops, looks like something went wrong.