1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(127)'2015
  5. Застосування методу найменших квадратів при ідентифікації амплітудно-частотних характеристик засобів вимірювальної техніки коливального типу

Застосування методу найменших квадратів при ідентифікації амплітудно-частотних характеристик засобів вимірювальної техніки коливального типу

Бакер Альравашдех, М.П. Сергієнко
Анотації на мовах:

В роботі запропоновано метод визначення сталої часу та коефіцієнта затухання амплітудно-частотної характеристики засобу вимірювальної техніки, що моделюється динамічною ланкою коливального типу, який ґрунтується на методі найменших квадратів, що дозволяє підвищити точність ідентифікації параметрів за рахунок отримання більшої кількості інформації про поведінку засобу вимірювальної техніки в умовах вимірювального експерименту. Досліджені стандартні невизначеності постійної часу й коефіцієнта затухання. Наведені рекомендації щодо оптимізації умов вимірювального експерименту з ідентифікації амплітудно-частотних характеристик засобів вимірювальної техніки, що моделюються динамічною ланкою коливального типу.
Ключові слова: засіб вимірювальної техніки, динамічна ланка коливального типу, динамічна характеристика, амплітудно-частотна характеристика, стандартна невизначеність