1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(127)'2015
  5. Оцінювання невизначеності вимірювань максимального спостереженого значення параметра випробувань

Оцінювання невизначеності вимірювань максимального спостереженого значення параметра випробувань

О.А. Боцюра, Ю.Г. Жарко, І.П. Захаров
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто теорію оцінювання невизначеності вимірювань максимального значення обмеженого ряду спостережень. Досліджено оцінки невизначеності, які отримано через формулу Беселя та через розмах вибірки. Проводиться порівняння ефективності цих оцінок. Розроблено методику оцінювання невизначеності вимірювань під час при випробувань автотранспортного засобу.


Ключові слова: функція розподілу, щільність ймовірності, невизначеність вимірювань, ефективні оцінки, автотранспортний засіб