1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(127)'2015
  5. Статистичні властивості асиметрії і ексцесів малих вибірок з нормально розподіленої генеральної сукупності

Статистичні властивості асиметрії і ексцесів малих вибірок з нормально розподіленої генеральної сукупності

З.Л. Варша, М.Дж. Корчинський
Анотації на мовах:


Анотация: Знайдені статистики розподілів асиметрії та ексцесу та їх основних параметрів для вибірок певного малого числа елементів. Ці розподіли були визначені за допомогою методу Монте-Карло. Вибірки неодноразово витягували випадковим чином з нормально розподіленої генеральної сукупності. Знання про статистику асиметрії та ексцесу повинні дозволити одержати більш достовірні оцінки стандартного відхилення і невизначеності оцінюваного значення вимірюваної величини за вибірками з невеликим числом спостережень, коли діапазон їх розподілу відомий.


Ключові слова: обробка вибірок, асиметрія, ексцес, моделювання даних