1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(127)'2015
  5. Ще раз щодо достовірності оцінок характеристик невизначеності та похибки вимірювань

Ще раз щодо достовірності оцінок характеристик невизначеності та похибки вимірювань

О.О. Данілов, І.П. Захаров
Анотації на мовах:


Анотация: Проводиться порівняння точності оцінок характеристик невизначеності та похибки вимірювань. В якості референтного метода оцінювання виступає метод Монте-Карло. Отримані результати ілюструються простим прикладом.


Ключові слова: характеристики похибки, невизначеність вимірювань, коефіцієнт покриття