1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(127)'2015
  5. Калібрувальні характеристики засобів вимірів у робочих умовах експлуатації

Калібрувальні характеристики засобів вимірів у робочих умовах експлуатації

О.О. Данілов, Ю.В. Кучеренко, М.В. Бержинська, К.І. Мальцева
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються питання представлення калібрувальної характеристики СИТ у вигляді аналітичної залежності не лише від вимірюваної величини, але і від однієї з впливаючих величин, наприклад, температури. Наводяться варіанти різних аналітичних залежностей. Даються рекомендації по їх застосуванню.


Ключові слова: апроксимація, калібрування, калібрувальна характеристика, засоби вимірювань