1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(127)'2015
  5. ВИЗНАЧЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ТОЧНОСТІ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОМПЛЕКСНОЇ ДВУХПРОФІЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ

ВИЗНАЧЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ТОЧНОСТІ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОМПЛЕКСНОЇ ДВУХПРОФІЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ

Б.Д. Сотіров, С.Г.Іванов, І.С.Железаров
Анотації на мовах:

Комплексна перевірки є найбільш поширеним методом контролю якості циліндричних зубчастих коліс. Експериментально досліджено можливості визначення чисельних значень деяких диференціальних показників точності за результатами двухпрофільної перевірки.
Ключові слова: комплексної перевірки, відхилення кроку зачеплення, похибка профілю, похибка основного діаметра, відхилення кута профілю