1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(127)'2015
  5. Невизначеність ідентифікації кольору у колориметрії високої роздільної здатності

Невизначеність ідентифікації кольору у колориметрії високої роздільної здатності

Є.М. Савкова
Анотації на мовах:

Виконаний короткий огляд стандартних методів вимірювань кольору, представлені перспективні методи вимірювань колориметрії високої роздільної здатності, запропонований спосіб оцінювання і зменшення невизначеності вимірювань шляхом бінірування колірних просторів, здійснюваного за допомогою багатократної цифрової реєстрації об'єктів і технологій тріангуляції.
Ключові слова: колір, колориметрія високої роздільної здатності, бінірування, невизначеність, ентропія