1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(127)'2015
  5. Забезпечення якості гематологічних досліджень на прикладі валідації методики визначення концентрація гемоглобіну в біологічних рідинах гемоглобінціанідним методом

Забезпечення якості гематологічних досліджень на прикладі валідації методики визначення концентрація гемоглобіну в біологічних рідинах гемоглобінціанідним методом

В.Є. Доброва, К.О. Зупанець, С.В. Місюрьова, Н.С. Мазур
Системи обробки інформації. — 2015. — № 2(127). С. 104-107.
УДК 661.12:658.562:615.07
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: З метою забезпечення якості клініко-лабораторних досліджень в Лабораторії клінічної діагностики Клініко-діагностичного центру Національного фармацевтичного університету визначено особливості, підходи та вимоги до оцінки придатності лабораторних методик, розроблена валідаційна процедура і проведена валідація методики «Визначення концентрації гемоглобіну в біологічних рідинах гемоглобінціанідним методом при роботі на автоматичній гематологічній системі ADVIA 60 CT і спектрофотометрі UNICO 2800UV/VIS». Доведено, що робочі характеристики відповідають регламентованим, задовольняють встановленим критеріям.


Ключові слова: валідація, клінічна лабораторна діагностика, гемоглобінціанідний метод, показники збіжності та відтворюваності, розширена невизначеність вимірювань
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Доброва В.Є., Зупанець К.О., Місюрьова С.В., Мазур Н.С. Забезпечення якості гематологічних досліджень на прикладі валідації методики визначення концентрація гемоглобіну в біологічних рідинах гемоглобінціанідним методом. Системи обробки інформації. 2015. № 2(127). С. 104-107.