1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(127)'2015
  5. Автоматизація кластерного аналізу вимірювань з використанням вейвлет-перетворення

Автоматизація кластерного аналізу вимірювань з використанням вейвлет-перетворення

Г.Ю. Щербакова, В.Н. Крылов
Анотації на мовах:


Анотация: Запропонований метод статистичного аналізу технологічних процесів виробництва виробів радіоелектронного приладобудування на основі обчислення параметрів контрольних карт шляхом завадостійкої кластеризації з використанням вейвлет-перетворення. Такий підхід дозволяє при автоматизованому контролі технологічного процесу підвищити якість кластеризації в умовах апріорної невизначеності, яка обумовлена відсутністю інформації про форму кластерів в умовах зашумлених малих наборів даних вимірювань.


Ключові слова: контрольні карти, оптимізація, кластеризація, вейвлет-перетворення