1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(127)'2015
  5. Оцінка стану складних процесів при реінжинірингу енергетичного обладнання

Оцінка стану складних процесів при реінжинірингу енергетичного обладнання

Е.А. Арсірій, С.Г. Антощук, О.Ю. Бабілунга, В.А. Арсірій
Анотації на мовах:

Для оцінки стану гідроаеродинамічних процесів в елементах енергетичного обладнання при їх комплексному моніторингу розроблені інформаційна, структурна і параметрична моделі елементів обладнання, а також модель параметричної оптимізації їх функціонування. Розроблені моделі дозволяють раціонально вибирати проблемні елементи енергетичного обладнання для подальшого реінжинірингу і необхідний сценарій його проведення.
Ключові слова: моніторинг параметрів енергетичного обладнання, оцінка стану гідроаеродинамічних процесів, реінжиніринг енергетичного обладнання