1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(127)'2015
  5. Концепція "лінійної" координації складної ієрархічної системи в умовах невизначеності

Концепція "лінійної" координації складної ієрархічної системи в умовах невизначеності

С.І. Кондрашов, Т.В. Дроздова
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядається проблема координування складної дворівневої системи у випадку, коли ставиться мета тільки поліпшити якість роботи системи, не прагнучи досягтися "глобального оптимуму". Проводиться аналіз "лінійної" координації з позицій загальної теорії систем. Також досліджується координуємість і її умови при використанні еталонного керуючого впливу. Здійснене дослідження питань координуємості "задовільного" керування в умовах невизначеності й нечіткості даних. Розглядається загальний підхід до послідовної координації з адаптацією.


Ключові слова: лінійна координація, послідовна координація, теорія систем, "образ" якості, ієрархічна система, вплив, що управляє, локальний вирішальний елемент