1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(127)'2015
  5. Застосування інтервального аналізу для оцінки невизначеності вимірювань в складних системах

Застосування інтервального аналізу для оцінки невизначеності вимірювань в складних системах

Ю.С. Курський
Анотації на мовах:


Анотация: У статті отримала розвиток теоретична основа нелінійної метрології. Розглянута задача визначення ентропії Шеннона та ентропійного інтервалу невизначеності результатів вимірювання динамічних змінних нелінійних динамічних систем. Показано, що коректність рішення цієї задачі залежить від правильності визначення щільності розподілу вимірюваної величини, яка змінюється по складному нелінійному закону. Для визначення щільності розподілу запропоновано використовувати методи інтервального математичного аналізу, зокрема метод гістограмного розподілу. Наведені принципи і вирази для визначення щільності ймовірності, ентропії та ентропійного інтервалу невизначеності результатів вимірювання.


Ключові слова: невизначеність вимірювання, ентропія Шеннона, нелінійні динамічні системи, інтервальний аналіз