1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(17)'2002
  5. Метод компактного подання колірних координат і довжин серій

Метод компактного подання колірних координат і довжин серій

А.В. Корольов, В.В. Бараннік, О.М. Гіневський
Анотації на мовах:


Анотация: Викладається основна послідовність етапів стиску зображення. На основі особливостей поліадичних кодів визначаються умови кодування масивів лірних коорди- нат і довжин серій. Для виконання умов кодування здійснюється організація відповідності масивів колірних координат і довжин серій. Здійснюється порівняння за ступенем стиску розробленого методу з відомими.