1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(17)'2002
  5. Розробка алгоритму мінімізації узагальнених логічних функцій з незалежними параметрами

Розробка алгоритму мінімізації узагальнених логічних функцій з незалежними параметрами

М.Г. Коробков, О.М. Коробкова
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто алгоритм мінімізації узагальнених логічних функцій з незалежними параметрами, множина значень яких дорівнює нулю, одиниці та незалежним пара-метрам, заснований на розбитті множини значень на підмножини, що перехрещу-ються, які містять по два значення зі спільним елементом перетину, рівним нулю.