1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(17)'2002
  5. Дослідження моделей резонансних вимірювальних перетворювачів при вимірюваннях вологості сипких матеріалів

Дослідження моделей резонансних вимірювальних перетворювачів при вимірюваннях вологості сипких матеріалів

О.І. Овчаренко, М.В. Шапиро
Анотації на мовах:


Анотация: У статті пропонуються результати теоретичних та експериментальних досліджень резонансних вимірювальних перетворювачів з індуктивними чуткими елементами, об‘єктів вимірювань та взаємодій між ними при вимірюваннях вологості сипких матеріалів.