1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(17)'2002
  5. Особливості представлення знань в системі підтримки прийняття рішень

Особливості представлення знань в системі підтримки прийняття рішень

С.В. Сомов
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається процес прийняття рішень з використанням теорії нечітких множин, система підтримки прийняття рішень відповідно з логіко - лінгвістичним підходом