1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(17)'2002
  5. Прогнозування характеристик моделі об‘єкта експлуатації зі вживанням методу інтерполяції часових рядів

Прогнозування характеристик моделі об‘єкта експлуатації зі вживанням методу інтерполяції часових рядів

Є.О. Морщаков, Є.В. Брежнев
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано критерій доцільності поповнення часового ряду показника для оцінки точності прогнозування параметрів моделі об‘єкту експлуатації