1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(17)'2002
  5. Імітаційна модель надійності цифрових систем з різними режимами роботи неоднорідних резервних каналів

Імітаційна модель надійності цифрових систем з різними режимами роботи неоднорідних резервних каналів

В.С. Харченко, В.І. Грідін
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядаються принципи побудови імітаційної моделі надійності гібридних резервованих структур цифрових пристроїв з урахуванням багатоверсійності та моделюються варіанти побудови цих структур