1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 1(17)'2002
  5. Features of selection of orbital construction of multisatellite low orbit network structures

Features of selection of orbital construction of multisatellite low orbit network structures

S.V. Kozelkov, V.F. Stolbov
Annotations languages:


Description: The article deals with the analysis of features of construction of orbit groups of low orbit satellite systems


Reference:
Kozelkov, S.V. and Stolbov, V.F. (2002), “Osobennosti vybora orbitalnogo postroeniia mnogosputnikovykh nizkoorbitalnykh setevykh struktur” [Features of selection of orbital construction of multisatellite low orbit network structures], Information Processing Systems, Vol. 1(17), pp. 187-190.