1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(17)'2002
  5. Аналіз вимірника вищих похідних з істотно нелінійним вимірювальним пристроєм порівняння методом полігармонічної лінеаризації

Аналіз вимірника вищих похідних з істотно нелінійним вимірювальним пристроєм порівняння методом полігармонічної лінеаризації

С.В. Чорний
Анотації на мовах:


Анотация: Досліджуються компенсаційні вимірювачі фізичних величин і їхніх вищих похідних за часом з істотно нелінійними (із зоною нечутливості) пристроями порівняння. Аналіз проводиться в припущенні про наявність у контурах вимірювача гармонійних коливань. Пропонується метод полігармонічної лінеаризації. Показано, що вимірювачі такого типу не мають зони нечутливості по вхідному сигналі в силу її гармонійної лінеаризації.