1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(17)'2002
  5. Оптимізація алгоритмічного забезпечення в задачах перетворення інформації

Оптимізація алгоритмічного забезпечення в задачах перетворення інформації

І.В. Чумаченко, В.В. Косенко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається задача оптимізації алгоритмів та критерії оптимізації. Запропоновано спосіб оцінки глибини алгоритму та метод утворення оптимальних за глибиною алгоритмічних систем.