1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(23)'2003
  5. Квазіоптимальна обробка коротких радіоімпульсів в акустооптичному спектроаналізаторі

Квазіоптимальна обробка коротких радіоімпульсів в акустооптичному спектроаналізаторі

О.І. Стрєлков, О.О. Копилов, В.В. Коротков
Анотації на мовах:


Анотация: Експериментально перевірений спосіб квазіоптимальної обробки сигналу оптичного датчика в режимі спостереження коротких радіоімпульсів, що компенсує одночасно як нелінійну залежність ефективності акустооптичного перетворення, так і зменшення амплітуди спектральних складових при розширенні спектра сигналу, викликаного зменшенням тривалості аналізованого радіоімпульсу. Наведені методика і результати експерименту. Експериментально підтверджено, що при квазіоптимальній обробці коротких радіоімпульсів можна на порядок збільшити співвідношення сигнал/шум у схемі виявлювача