1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 1(23)'2003
  5. Parametrical training of multialternative algorithms of recognition of radio emissions and their sources set by complex reference descriptions

Parametrical training of multialternative algorithms of recognition of radio emissions and their sources set by complex reference descriptions

G.V. Pevzov, V.А. Lypandin, D.А. Kolisnichenko
Annotations languages:


Description: The method of synthesis of parametrical algorithms of multialternative recognition the images set by complex reference descriptions as sets of reference intervals and discrete values of parameters of radiomeasurements is developed.


Reference:
Pevtsov, G.V., Lupandin, V.A. and Kolisnichenko, D.A. (2003), “Parametricheskoe obluchenie mnogoalternativnykh algoritmov raspoznavaniia radioizluchenii i ikh istochnikov, zadannykh slozhnymi etalonnymi opisaniiami” [Parametrical training of multialternative algorithms of recognition of radio emissions and their sources set by complex reference descriptions], Information Processing Systems, Vol. 1(23), pp. 24-28.