1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(23)'2003
  5. Параметричне навчання багатоальтернативних алгоритмів розпізнавання радіовипромінювань та їхніх джерел, заданих складними еталонними описами

Параметричне навчання багатоальтернативних алгоритмів розпізнавання радіовипромінювань та їхніх джерел, заданих складними еталонними описами

Г.В. Пєвцов, В.А. Лупандін, Д.А. Колісніченко
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблено метод синтезу параметричних алгоритмів багатоальтернативного розпізнавання образів, заданих складними еталонними описами у вигляді сукупностей еталонних інтервалів і дискретних значень параметрів радіовимірювань.