1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(23)'2003
  5. Модель і структура нейронної мережі для реалізації цифрової обробки сигналів у розширених полях Галуа

Модель і структура нейронної мережі для реалізації цифрової обробки сигналів у розширених полях Галуа

І.А. Калмиков, Ю.О. Щелкунова, В.Р. Гахов, Д.В. Горденко, В.І. Новіков
Анотації на мовах:


Анотация: Досліджено питання реалізації цифрової обробки сигналів (ЦОС) у розширених полях Галуа GF(pv). Показано, що застосування поліномінальної системи класу відрахувань дозволить підвищити не тільки точність, але і швидкість обробки даних. Представлено структуру нейронної мережі, що реалізує ЦОС у полях Галуа.