1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(23)'2003
  5. Метод тривимірного кодування даних

Метод тривимірного кодування даних

В.В. Бараннік
Анотації на мовах:


Анотация: Доведена теорема про тривимірну поліадичну нумерацію. На основі доведеної теореми розроблений метод компактного представлення тривимірних структур даних. Проводяться дослідження розробленого методу за ступенем стиску відеоданих.