1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(23)'2003
  5. Оцінювання параметрів траєкторії маневруючої мети при використанні нечіткого управління коефіцієнтами підсилення α, β фільтра

Оцінювання параметрів траєкторії маневруючої мети при використанні нечіткого управління коефіцієнтами підсилення α, β фільтра

В.Р. Хачатуров, К.М. Руккас, А.В. Просов
Анотації на мовах:


Анотация: У статті запропонований адаптивний алгоритм нечіткого управління коефіцієнтом підсилення ,  фільтра для підвищення точності оцінювання параметрів траєкторії маневруючої цілі. Показано, що використання запропонованого алгоритму в порівнянні з двоточечним екстраполятором дозволяє підвищити точність оцінювання параметрів траєкторії слабоманевруючої цілі.